دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1385
میلاد یار مبارک باد
نوشته شده توسط صوفی در ساعت 05:33 ب.ظ
 
یا مرتضی علی(ع)

مـــیلاد مــبارک و میمـــون خـانـه زاد لم یـــــزلی

 مــــــــــــولای درویــشــــان مقــتـــدای همـــــــه

 حضرت علی ابن ابیطالب را به همه شما تبریک

 عرض می نمایم

***********

نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تو یا علی

نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی 

شده مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی 

چو نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی 

نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی 

هله ای مجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری 

هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری 

که ندیده ام به دو دیده ام چو تو گوهری چو تو جوهری 

چه در انبیا چه در اولیا نه تراست عدلی و همسری 

بکدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی 

تویی آن تجلی ذوالمنن که فروغ عالم و آدمی 

زبروز جلوه ما خلق به مقام و رتبه مقدمی 

هله ای مشیت ذات حق که به ذات خویش مسلمی 

به جلال خویش مجللی ز نوال خویش منعمی 

همه گنج ذات مقدست شده ملک مال تو یا علی 

تو چه بنده ای که خدائیت ز خداست منصب و مرتبت 

رسدت ز مایه بندگی که رسی به پایه سلطنت 

احدی نیافت ز اولیا چو تو این شرافت و منزلت 

همه خاندان تو در صفت چو تو اند مشرق معرفت 

شده ختم دوره ی علم و دین به کمال آل تو یا علی 

تویی آنکه هستی ما خلق شده بر عطای تو مستدل 

ز محیط جود تو منتشر قطرات جان رشحات دل 

بدل تو چون دل عالمی دل عالمی شده متصل 

نه همین منم ز تو مشتعل نه همین منم به تو مشتغل 

دل هر که می نگرم در او بود اشتغال تو یا علی

به می خم تو سرشته شد گل کاس جان سبوکشان 

ز رحیق جام تو سرگران سر سرخوشان دل بیهشان

به پیاله دل عارفان شده ترک چشم تو می فشان 

نه منم ز باده عشق تو هله مست و بیدل و بی نشان 

همه کس چشیده به قدر خود ز می زلال تو یا علی 

منم آن مجرد زنده دل که دم از ولای تو می زنم 

ره کوه و دشت گرفته ام قدم از برای تو میزنم 

به همین نفس که تو دادیم نفس از ثنای تو می زنم 

شب و روز حلقه التجا بدر سرای تو میزنم 

نروم اگر بکشی مرا ز صف نعال تو یا علی